fredag 4 februari 2011

Bättrat på en tidigare text

Nya bilder finns på t.ex. En bra arbetsdag. Med å ä och ö i texten dessutom

Inga kommentarer: