torsdag 19 december 2013

Utsmyckning i trapphus - Skapande skola


På Sannaskolan i Göteborg har vi, Agneta Stening och Britta Kleberg handlett en grupp högstadieelever  inom elevens val i processen och utförandet av utsmyckningar i två trapphus.


Förlagorna till plexiglasmålningarna komponerade av pappersklipp som alla bidragit med.

På vintern med lampor tända lyser målningarna långt utifrån Några pappersklipp förstorades och sågades ut i plywood o färgsattes till det andra trapphuset.

På temat kroppen och glädje gjordes pappersklipp och eleverna tecknade varandras siluetter. Förslag i liten skala gjordes i grupp. Utsmyckningarna målades på plexiglas för trapphusfönster och på plywood för väggar i annat trapphus. fredag 6 december 2013

Etnicitet och statusprylar- Skapande skola med slöjdanknytning

Halvklass i sjätte och sjunde årskursen. Passet börjar med vika och doppa tygbuntens hörnor i färg och veckla upp mirakel. 3 tygbitar var. Textila tekniken heter Shibori och är vanlig i Asien och Afrika. Senare kommer tygerna användas i textil-och trä/metallslöjden.Vimplar, lapptäckskuddar, lampskärmar.
Därefter visar jag bilder på kläder och kök i Västafrika och Rajasthan och samtalar om begreppet status. I Västafrika och i Rajasthan är kläder statusmarkör. Yrket textilfärgare är högt skattat och innehas ofta av kvinnor. I Sverige är kök en statusmarkör.   
Det hela tar 70 minuter.


måndag 28 oktober 2013

Britta Kleberg göteborgsteckningar
Järntorget

Lillla Bommen

Röda Sten

söndag 20 oktober 2013

fredag 23 augusti 2013

Matematik på skolgårdar- Skapande skola


RABBALSHEDE SKOLA
Tillsammans med lärare bestäms vilka matematiska begrepp som ska illustreras. Här var det att kunna uppskatta mått, geometriska former, ett Fiaspel där man själv är markör och att hoppa i hundraorm

Djuren har ännu ej fått måttskyltar 

Barnen skissade på olika stora djur. En klass gjorde ormar, en mellanstort och en klass stora djur. Vi konstnärer väljer ut det djur som funkar att såga ut m.m. Barnen gjorde skissförslag på elefanten som vi valt och röstade sedan fram vilken som skulle målas i full skala.

 Barnen pusslade ihop de utsågade delarna och mätte elefanten sedan vi konstnärer förstorat djuren och vaktmästaren sågat ut delarna.


Elefantens delar grundmålas vid ett tillfälle. Barnen kommer 4 åt gången i 15-20 min. Nästa gång färglade de delarna.

Vaktmästarna hjälpte till vid monteringen

Den utsågade ormen mäts

Ett fiaspel målades
100-ormen

Geometriska former sågades ut efter elevernas mallar som de gjort i matten. Barnen målar grundfärg och kulörer med oss, 4 barn åt gången i 15-20 min. Ett koncept färger var framtaget och fick gälla för alla installationerna på skolgården.

Vernissage med geometriska former och djur på tårtan

Till vernissagen fanns tårtor med djuren och geometriska former på

GREBBESTADSKOLAN
Djurens mått fattas på bilden

Barnen tecknade av varandra, fick måla sin egen profil med utsträckta armar i valfri färg. 
Längdmått och bredd mellan fingerspetsar skrevs med mallar.


Kvadrater; kvdm och kvm


Mått målas. Dm och halvmeter.


Geometriska former att öva matte på. 
Lärarhandledning finns.