torsdag 19 december 2013

Utsmyckning i trapphus - Skapande skola


På Sannaskolan i Göteborg har vi, Agneta Stening och Britta Kleberg handlett en grupp högstadieelever  inom elevens val i processen och utförandet av utsmyckningar i två trapphus.


Förlagorna till plexiglasmålningarna komponerade av pappersklipp som alla bidragit med.

På vintern med lampor tända lyser målningarna långt utifrån Några pappersklipp förstorades och sågades ut i plywood o färgsattes till det andra trapphuset.

På temat kroppen och glädje gjordes pappersklipp och eleverna tecknade varandras siluetter. Förslag i liten skala gjordes i grupp. Utsmyckningarna målades på plexiglas för trapphusfönster och på plywood för väggar i annat trapphus. Inga kommentarer: