fredag 2 januari 2015

Bilder om känslor - Skapande skola

 
Ursprunget var Thomas Brolins skulptur Bevingad på Älvängens resecenter. Det är en hyllning till Ivar Arosenius som ofta beskrev starka känslor. 

För Aroseniusskolans alla nior i Älvängen.

Helklass eller fler. 50 min.
FÖREDRAG av Thomas Brolin och Britta Kleberg med bildvisning hur ett offentligt konstverk kommer till och exempel på vad två konstnärer gör, vilket är mycket. De jobbar sinsemellan i olika material och har många olika slags verksamheter parallellt eller snarare seriellt. Tygtryck som design eller konst. Klassiskt måleri och tecknande. Brons-, trä- och betongskulpturer. Kurser och konstkonsultverksamhet.
Syftet är att konkretisera konstnärers yrke, visa på drivkrafter och svårigheter.

WORKSHOP
Halvklass. Dubbeltimme.
Vi valde 8 st känslor; ilska, glädje, stress, rädsla, ensamhet, barnslighet, sorg och mod.
Material; färgat papper som vi kapade i 15 x 15 cm bitar. Eleverna ombads efter en kort intro om serieteckningsvärldens och sms-världens symboler att klippa eller teckna uttryck på olika känslor av dessa pappersbitar. Hur många eller få de ville. För dem som jobbade snabbt eller inte tände på tvådimensionellt fanns en byggmöjlighet.
Syfte; med enkla material tillsammans skapa uttrycksfulla konstverk som kan bli tämligen permanenta verk i skolans lokaler. 

Konstnärerna stod för det slutliga montaget. 
Stress var den mest frekventa känslan i bild. Lättast att göra eller vanligast känslan?

Känslobilder innan montering

Modeller till möjliga skulpturer

I en korridor placerades Sorg

I biblioteket placerades barnslighet


I matsalen

I åttornas hall

Bilder om kärlek

Bilder om barnslighet

Bilder om stress

Inga kommentarer: