söndag 13 september 2020

Konstrundan

Samma dal. Ekobyn Skärkäll

Då är det dags för Konstrunda i Majorna. Den fick senareläggas detta nådens år. Men i stället håller den på en vecka. 16-22 september. Jag håller öppet på Kustgatan 8 i Göteborg. onsd 17-20, fred-tisd 12-16. 

Välkommen

Inga kommentarer: